Akce

Plzeňští medvědí tě zvou na 5. letní vejšlap okolím Plzně

V sobotu 27. července 2019 se uskuteční již 5. letní vejšlap okolím Plzně,
tentokrát Bezdružice – údolí Úterského potoka – Falkenštejnský vodopád – hradiště Šipín – zřícenina hradu Gutštejn – lovecký zámeček Daňkov

Tentokrát se vydáme v sobotu 27. července na cca 15kilometrový vejšlap vzdálenějším okolím Plzně. Projdeme se krásnou zapomenutou přírodou Úterského potoka. Začneme v Bezdružicích, celou cestu půjdeme malebným údolím Úterského potoka, uvidíme falkenštejský vodopád, hradiště Šipín, zříceninu hradu Gutštejn a lovecký zámeček Daňkov. Vejšlap zakončíme tradičně v plzeňské restauraci Uctívaný velbloud.

Cestu zahájíme, jak je naším zvykem srazem v 8:40 hodin „u hutníka“ na hlavním nádraží ČD v Plzni (obyčejné jízdné 77,- Kč, odjezd v 9:13 hodin), odkud pojedeme vlakem do Bezdružic (příjezd v 10:25 hodin). Můžeme navštívit zdejší zámek (vstupné 100 Kč, doba prohlídky je 45 minut) s restaurací. Otevřeno od 11:00 hodin.

Mimořádná soukromá sbírka vycpaných a preparovaných zvířat a loveckých trofejí je k vidění na zámku v Bezdružicích. Veřejnosti přístupná sbírka je jednou z největších v Evropě a představuje kolekci vycpanin savců, ptáků a plazů z celého světa a je doplněná trofejemi z vlastních chovů a honiteb. Součástí prohlídky je i shlédnutí honosně zařízených dobových interiérů – rytířský sál, trůnní sál, knihovna, černá kuchyň, lovecká chodba, velký sál a salónky.

Z Bezdružic se vydáme po zelené turistické značce do Potína (4 km), kde budeme pokračovat po modré až na rozcestník tras (5,1 km), kde se opět napojíme na zelenou a půjdeme údolím Úterského potoka až k falkenštejnskému vodopádu (7,3 km, snad bude dostatek vody).

Na malém pravostranném přítoku, je v 50 metrů vzdálené skalní průrvě 5 metrů vysoký vodopád. Průtok: 5 l/s, mohutnost: 25 m*l/s, nadmořská výška: 450-455 m n. m., geologický podklad: starohorní fylit.

Po zelené značce až k Dudákovskému mlýnu (11,4 km), kde se napojíme na naučnou stezku Šipín + zelená. Podíváme se na vyhlídku – naučná stezka + žlutá. Na 13. kilometru sejdeme na neoznačenou lesní cestu a po 300 metrech se opě napojíme na stezku + žlutou značku. Po ní dojdeme až ke zřícenině hradu Gutštejn (14,8 km).

Na skalnaté ostrožně nad zalesněným údolím potoka Hadovka u Okrouhlého Hradiště na Tachovsku se nachází romantická zřícenina hradu Gutštejna. Hrad byl založen kolem roku 1300 jako rodové sídlo pánů z Gutštejna. Gutštejnové vlastnili četné statky i jinde než v západních Čechách, a tak již v 15. století hrad zůstával stranou jejich pozornosti. Gutštejnové vlastnili hrad do roku 1549, kdy ho prodali majiteli Bezdružic Hanušovi Elpognarovi. Již po polovině 16. století je hrad uváděn jako pustý a po skončení třicetileté války z něj zbyly jen zříceniny. Nejstarší etapu hradu připomínají pozůstatky obvodové zdi na severní, západní a zčásti i východní straně. Z druhé poloviny 14. století pochází hranolová věž se zaoblenými nárožími.

Budeme pokračovat po žluté turistické značce k loveckému zámečku Daňkov (15,2 km), kde letošní pochodová část vejšlapu skončí. Nasedneme do přistaveného autobusu a odjedeme zpět do Plzně. Cena autobusu je 150 Kč. Sobotu pak zakončíme rovnou po příjezdu do Plzně v naší oblíbené restauraci Uctívaný velbloud.

Na vejšlap je nutné se přihlásit zde do středy 24. července 2019
(jízdenka na vlak, rezervace prohlídky zámku, bus zpět a restaurace v Plzni).

Po celé trase (vyjma Bezdružic) není možnost občerstvení, vše je potřeba si vzít s sebou!

Pozvánku v pdf si můžeš stáhnout zde.

Těšíme se na setkání s tebou v sobotu 27. 7. 2019.

 

———————————————————————————-

Plzeňští medvědi Tě zvou od 24. do 26. května 2019 na 3. medvědí víkend v Plzni

PROGRAM:
Podrobný program v pdf si stáhněte z této adresy.

PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
18.30–24.00 Vítejte v Plzni – tradiční večeře v restauraci U Žumbery (nutno se přihlásit)

SOBOTA 25. KVĚTNA 2019
8.45–10.00 Medvědí snídaně – v Café Beruška (nutno se přihlásit a zaplatit předem 130 Kč).
10.00–12.00 Tief und Hoch – podíváme se na Plzeň z podzemí a z výšky. Navštívíme Plzeňské historické podzemí (od 10.00 hodin, vstupné 120,- Kč, prohlídka trvá 50 minut. Nutno se přihlásit a zaplatit předem. Maximálně 23 účastníků).
Následně pak zdoláme věž katedrály svatého Bartoloměje (vstupné 50 Kč, nejvyšší kostelní věž v ČR, 300 schodů, ochoz je ve výšce 62 metrů).
12.00–13.30 Levá, pravá… – pěší procházka podél Radbuzy
(z centra do Borského parku, cca 6 km). Cestou je možná individuální odbočka do Meditační zahrady – Památníku obětem zla.
13.30–17.30 Trefím se nebo ne? Turnaj v minigolfu o ceny v Borském parku (cena minigolfu je 70 Kč/2 hod, je nutné se přihlásit) s opékáním uzenin na ohni (klobása, chléb a hořčice za 60 Kč – je nutné zaplatit předem).

V případě nepříznivého počasí navštívíme místo odpoledního programu Science center Techmania (skupinové vstupné 220 Kč).

17.30–21.00 Individuální program
21.00–4.00 G+L Club Míša (po loňském úspěchu bude pro nás k dispozici opět *studený bufet (s poplatkem 100,- Kč za osobu – dle zájmu, platí se předem).

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2019
11.00–14.00 Těšilo nás! – Rozloučení s medvědy (oběd v restauraci
Uctívaný velbloud, je nutné se přihlásit).

Na některé akce je třeba se přihlásit nebo i zaplatit poplatek předem – využijte tento jednoduchý formulář.

Uzávěrka přihlášek a poplatků je v neděli 19. května 2019!

Těšíme se na vás v Plzni!!!

—————————————————————————————

Pilsen bears cordially invite you from 24th to 26th of May 2019 to 3rd Bear Weekend Pilsen

PROGRAM:
Download the detailed program from this link.

FRIDAY, MAY 24, 2019
18.30–24.00 Welcome to Pilsen – welcome dinner in the restaurant U Zumbery (Reservation necessery).

SATURDAY, MAY 25, 2019
8.45–10.00 Bear breakfast – It will take place at Cafe Beruska (130 CZK, reservation and payment in advance necessery).
10.00–12.00 Low and high – We‘ll see Pilsen from the undergroung level and from above as well. We‘ll visit Pilsen Historical Underground (10:00, entrance fee 120 CZK, the length of the tour is around 50 minutes, reservation and payment in advance necessery). Afterwards, we‘ll ascend on the church tower of Cathedral of St. Bartholomew (entrance fee 50 CZK, 300 steps, 62 meters above the ground). The church tower is 103 m tall
and it is the tallest church tower in the Czech Republic.).
12.00–13.30 Left, Right,… – The walk along Radbuza (from the center to Borský Park, about 6 km). It‘s possible to individually visit Meditation Garden – Memorial to the Victims of Evil on the way.
13.30–17.30 Hit or not? Minigolf tournament for prizes in Borský park (minigolf price is 70 CZK / 2 hours, reservation necessery) with roasting of sausages on fire (Sausage, bread and mustard 60 CZK – payment in advance necessery).

Techmania Science Center – in the case of bad weather.

17.30–21.00 Individual program
21.00–4.00 G+L Club Misa (after last year‘s success, cold buffet will be prepared for us again (100 CZK per person payment in advance necessery).

SUNDAY, MAY 26, 2019
11.00–14.00 We were pleased! – Farewell to the bears (lunch in the restaurant Uctivany velbloud, reservation necessery).

Reservation of selected program actions is obligatory reservation or payment in advance – please, use this simple form.

The deadline for reservations is Sunday, May 19, 2019!

We are looking forward to seeing you in Pilsen!!!

 


Velký pražský podzimní medvědinec

Pro všechny medvědy, medvídky, chlupáče, brundibáry a jejich příznivce!

Setkáme se od 19 hodin v Piano Baru, Milešovská 10, Praha 3

Ať už jste z Prahy, Plzně, Brna, Ostravy nebo jakékoliv jiné části světa, fandíte medvědům velkým, malým, nebo růžovým, pojďte se na jeden večer všichni potkat, pobavit.

*************************************************************************************************
Milí medvědí přátelé,

jak si možná vzpomenete, že před časem jsme Vás prosili o spolupráci při vydání povídek a pohádek z pera zesnulého Roberta Adamce, který se stal v roce 2011 prvním českým Mr Bear CZ. Nakonec se vydání knihy pod názvem Povídky a pohádky medvědího krále podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že v rámci letošního 22. pražského medvědince se uskuteční kolem 21 hodiny představení knihy a její neoficiální křest.

Pohadky

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *